przeciąć


przeciąć
Przeciąć pępowinę «uniezależnić kogoś od kogoś innego lub od czegoś, z kim (z czym) jest on silnie związany, usamodzielnić kogoś»: Sięganie po coś nowego wymaga odwagi. Trzeba przeciąć pępowinę i wykreować własny scenariusz. Odwaga to jedno, ale jeszcze potrzebna jest gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za siebie. Cosm 3/2000.
Przeciąć węzeł gordyjski zob. węzeł 1.
Przeciąć więzy (łączące kogoś) z kimś, z czymś zob. więzy.
Przeciąć wstęgę zob. wstęga.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przeciąć — dk Xc, przeciąćtnę, przeciąćtniesz, przeciąćtnij, przeciąćciął, przeciąćcięła, przeciąćcięli, przeciąćcięty przecinać ndk I, przeciąćam, przeciąćasz, przeciąćają, przeciąćaj, przeciąćał, przeciąćany 1. «cięciem podzielić coś na części; oddzielić… …   Słownik języka polskiego

  • przeciąć [rozciąć] węzeł gordyjski — {{/stl 13}}{{stl 33}} rozwiązywać trudny, skomplikowany problem stanowczo, radykalnie {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciąć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. przecinać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciąć się — Czyjeś drogi się przecięły «jakieś osoby spotkały się w pewnym momencie swego życia lub coś je połączyło»: Nie mogłabym mu spojrzeć w oczy, musiałabym go unikać, łamać sobie głowę, co zrobić, żeby nasze drogi nigdzie się nie przecięły. E. Nowacka …   Słownik frazeologiczny

  • przecinać się – przeciąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} krzyżować się, schodzić się pod pewnym kątem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drogi na autostradzie nie mogą się przecinać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przecinać — → przeciąć …   Słownik języka polskiego

  • przecinać — Przeciąć pępowinę «uniezależnić kogoś od kogoś innego lub od czegoś, z kim (z czym) jest on silnie związany, usamodzielnić kogoś»: Sięganie po coś nowego wymaga odwagi. Trzeba przeciąć pępowinę i wykreować własny scenariusz. Odwaga to jedno, ale… …   Słownik frazeologiczny

  • pępowina — Przeciąć pępowinę zob. przeciąć …   Słownik frazeologiczny

  • gordyjski — Przeciąć, rozciąć węzeł gordyjski zob. węzeł 1. Węzeł gordyjski zob. węzeł 2 …   Słownik frazeologiczny

  • więzy — Przeciąć, zerwać więzy (łączące kogoś) z kimś, z czymś «zerwać stosunki z kimś lub z czymś, przestać się stykać, kontaktować»: (...) stracił zaufanie towarzyszy / uważa się go za dezertera / przeciął więzy / łączące z ojczyzną (...). T. Różewicz …   Słownik frazeologiczny